zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Infrastruktura przeciwpowodziowa

karta modułu Infrastruktura_przeciwpowodziowa_S.pdf Kierownik modułu: prof. dr hab. inz. prof. PK Elzbieta Nachlik

Infrastruktura przeciwpowodziowa   

Wydział Inzynierii Srodowiska
Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna Profil: Ogólnoakademicki
Forma sudiów: stacjonarne Kod kierunku: 4
Stopien studiów: I
Specjalnosci: Gospodarka przestrzenna

Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu Infrastruktura przeciwpowodziowa
Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim
Kod przedmiotu GP-1/C31
Kategoria przedmiotu Przedmioty kierunkowe
Liczba punktów ECTS 5.00
Semestry 4

Rodzaj zajec, liczba godzin w planie studiów

Wykład 30 godz

Projekt 15 godz

Ćwiczenia 15 godz

Cele przedmiotu
Przekazanie wiedzy o zagrozeniu powodziowym, strefach zalewu, srodkach technicznych i uwarunkowaniach prawnych słuzacych ochronie przeciwpowodziowej oraz wpływie infrastruktury przeciwpowodziowej na srodowisko.

1 prof. dr hab. inz. Elzbieta Nachlik (kontakt: enachlik@iigw.pl)
2 mgr inz. Monika Szlapa (kontakt: mszlapa@iigw.pl)

Literatura dodatkowa
[1 ] Materiały udostepniane przez osoby prowadzace przedmiot