zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

 • Grudzień w obiektywie

  (15.01.2018)

  Zapraszamy do galerii grudnia 2017
  - widoki na obłoki
  - rosliny w grudniu

  Autor: Marek Bodziony

 • Seminarium Instytutu

  (15.01.2018)

  W dniu 10 styczenia 2018 roku odbyło się seminarium prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik - Dyskusja nowej ustawy Prawo wodne pod kątem zadań naukowo-badawczych IIGW - częœć I

  Więcej>>

 • AGH ISC 2018 - międzynarodowa studencka konferencja naukowa

  (15.01.2018)

  W imieniu Komitetu Organizacyjnego przesyłam zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society (AGH ISC 2018), która odbędzie się w dniach 10-12 października 2018 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

  Więcej na stronie: http://www.isc.agh.edu.pl/

 • Spotkanie wigilijne IIGW

  (19.12.2017)

  W dniu 20.12.2017 odbyło się spotkanie wigilijne IIGW - zobacz więcej>>