zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

 • XVII Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych „Kierunki badawczo-rozwojowe młodych”

  (08.03.2018)

  Zapraszenia na XVII Konferencję Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych nt. „Kierunki badawczo-rozwojowe młodych”, która odbędzie się w dniu 10 września 2018 r. w Siedlcach.

  Więcej>

 • Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą Gliwic

  (08.03.2018)

  Do 28 września 2018 roku można wziąć udział w konkursie na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską dotyczącą Gliwic. Dla najlepszych nagrody – pieniężne i rzeczowe.
  Więcej informacji>

 • Seminarium Instytutu (07.02.2018)

  (07.02.2018)

  W dniu 07.02.2018 obyło się seminarium
  prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
  oraz dr inż. Leszek Lewicki
  dotyczące
  I./Zad.2. Zastosowanie analizy DPSIR do kształtowania dynamiki odpływu wód opadowych z aglomeracji krakowskiej


 • Seminarium Instytutu (31.01.2018)

  (07.02.2018)

  31 stycznia 2018 roku odbyło się seminarium Instytutu,
  na którym mgr inż. Katarzyna Baran-Gurgul
  zaprezentowała wyniki prac dotyczących niżówek maksymalnych rocznych
  stanowiące podwaliny jej pracy doktorskiej realizowanej pod kierunkiem
  prof. dr hab. Stanisława Węglarczyka

  Prezentacja